شحال فيها مليار سنتيم من درهم

شحال فيها مليار سنتيم من درهم

مليار سنتيم بفلوس لمغرب فيها 10 دلمليون ددرهم.

  • 2 مليار سنتيم فيها 20 مليون درهم
  • 2.5 مليار درهم فيها 25 كلين درهم
  • 20 مليار سنتيم فيها 200 مليون درهم
  • 100 مليار سنتيم فيها مليار ددرهم
  • وبقا غادي فالتحويل يكفيك تقيم عل 100 اي رقم

Was this helpful?

33 / 5

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *