شحال هي مليون درهم

شحال فيها مليون درهم من سنتيم

مليون درهم فيها 100 مليون سنتيم. ولي هي المليون لي تيعرفو الناس ، اي 200 الف ريال.

  • 10 دلمليون ددرهم هي مليار سنتيم
  • 20 مليون درهم هي 2 مليار سنتيم
  • 25 مليون درهم هي 2 مليار ونص سنتيم
  • 4 دلمليون ددرهم هي 4 دلمليار دالسنتيم
  • وبقا غادي تضرب ف 100 باش تحول اي رقم بالدرهم للسنتيم.

Was this helpful?

1 / 0

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *